Thiết bị đào tạo trường nghề

Máy khoan bàn 16mm MD-16N