Thiết bị kéo nắn khung xe tai nạn

Thiết bị kéo nắn khung xe tai nạn hay còn gọi là thiết bị kéo nắn thuỷ lực thường được sử dụng trong các gara sửa chữa thân vỏ, đồng sơn.

Thiết bị kéo nắn xe tai nạn. Hệ thống kéo nắn chìm sàn xe con; Hệ thống kéo nắn lắp nổi xe con; Hệ thống kéo nắn xe tải; Thước đo kéo nắn; Bộ vam kéo và bơm thủy lực; Phụ kiện kéo nắnThiết bị sơn sấy – chà khô. Phòng sơn xe con; Phòng sơn xe tải, xe buýt; Phòng chà …