Mô hình đào tạo trường nghề

Mô hình sa bàn hệ thống smartkey TP-044336

Mô hình đào tạo trường nghề

Mô hình đào tạo hệ thống phanh dầu TP-082103

Thiết bị đào tạo trường nghề

Máy khoan bàn 16mm MD-16N