Đèn sấy sơn được sử dụng làm sơn khô nhanh dùng trong xưởng đồng sơn xe ô tô.