Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe

Máy kiểm tra góc đặt bánh xe 4 Robot tự dò R.E.M.O 4C