Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Bơm mỡ bằng tay Groz G1R/HD/B

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Thiết bị bơm mỡ bằng tay Groz VGP/10

đã đăng kí nhận báo giá