Thiết bị kiểm tra trượt ngang ô tô | Carleo – Muller

Thiết bị kiểm tra trượt ngang ô tô là được sử dụng trong các trạm đăng kiểm, kiểm định ô tô và các xưởng sản xuất ô tô. Thiết bị được cục đăng kiểm Việt Nam phê duyệt theo nghị định 116

Nhận báo giá thiết bị Click vào đây để nhận báo giá thiết bị