Mễ kê ô tô, ngựa kê ô tô

Mễ kê xe tải 10 tấn Torin TZ100002