Thiết bị kéo nắn khung xe tai nạn

Thiết bị kéo nắn khung xe tai nạn hay còn gọi là thiết bị kéo nắn thuỷ lực thường được sử dụng trong các gara sửa chữa thân vỏ, đồng sơn.