Thiết bị kiểm tra sửa chữa điện lạnh ô tô

Máy nạp gas điều hòa ô tô tự động Zell AC1000

Máy chuẩn đoán và xóa lỗi ô tô

Máy đọc lỗi ô tô đa năng Tiếng Việt GIT G-SCAN2

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Bơm mỡ bằng tay Groz G1R/HD/B

Thiết bị kiểm tra sửa chữa điện lạnh ô tô

Máy nạp gas xe tải – xe Bus tự động Texa 760R BUS

Thiết bị kiểm tra sửa chữa điện lạnh ô tô

Máy nạp gas điều hoà ô tô tự động AC1800

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Máy hút dầu nhớt ô tô bằng điện HPMM HD-2380

Dụng cụ chuyên dùng sửa máy gầm

Bộ dụng cụ giữ bánh đà 4 chi tiết AI010042

Dụng cụ chuyên dùng sửa máy gầm

Bộ dụng cụ căn chỉnh trục cam BMW AL010036N

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Bơm hút dầu bằng tay Groz GNB-25T-SPL

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén Groz

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Thiết bị bơm mỡ bằng tay Groz VGP/10

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Xe để phuy dầu và di chuyển Groz TD/68G

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Thiết bị bơm dầu bằng tay GROZ OLP/12

Thiết bị kiểm tra sửa chữa hệ thống điện ô tô

Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa Jonnesway AR020006D

đã đăng kí nhận báo giá