Mô hình đào tạo trường nghề

Mô hình sa bàn hệ thống smartkey TP-044336

Thiết bị đào tạo trường nghề

Máy khoan bàn 16mm MD-16N

Mô hình đào tạo trường nghề

Mô hình hệ thống phanh ABS cho trường dạy nghề

Mô hình đào tạo trường nghề

Mô hình đào tạo hệ thống phanh dầu TP-082103