Đèn sấy sơn được sử dụng làm sơn khô nhanh dùng trong xưởng đồng sơn xe ô tô.

đã đăng kí nhận báo giá